Žymų Archyvai: VMI

Elektroninei komercijai taikomi mokesčiai

Nepaslaptis, kad sunkmečiu valstybė stengiasi surinkti kuo daugiau mokesčių. Elektroninė komercija – ne išimtis! Svarbu atkreipti dėmesį, kad besiverčiantiems elektroniniu bizniu privalu užsiregistruoti individualios veiklos subjektą: Mokėti 15% pajamų mokesčio, PSD ir SoDrai.
Į Dirbalietuviai klausimus atsako Valstybinės Mokesčių inspekcijos Teisės dapartamento direktoriaus pavaduotoja Alina Gaudutytė:

Dirbalietuviai: Kokios mokestinės prievolės taikomos elektronine komercija užsiimančioms įmonėms ir fiziniams asmenims?

VMI: Įmonių apmokestinamojo pelno apskaičiavimas ir pelno mokesčio tarifai nepriklauso nuo įmonių vykdomos ekonominės veiklos pobūdžio ar veiklos rūšies. Išimtis taikoma tik žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams.

Gyventojai (fiziniai asmenys) užsiimantys elektronine komercija (tęstine savarankiška veikla siekiant ekonominės naudos) turėtų įregistruoti individualią veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą. Pajamos iš individualios veiklos, pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, apmokestinamos 15 procentų pajamų mokesčio tarifu. Pažymėtina, kad 15 proc. pajamų mokestis skaičiuojamas ir mokamas nuo apmokestinamųjų individualios veiklos pajamų, t.y. iš gautų pajamų atėmus toms pajamoms uždirbti patirtas išlaidas. Pavyzdžiui, gyventojas per metus uždirbęs 20000 Lt individualios veiklos pajamų ir patyręs 5000 Lt su tų pajamų uždirbimu susijusių išlaidų pajamų mokestį turėtų mokėti nuo 15000 Lt. Individualią veiklą vykdantys gyventojai taip pat moka privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas.

Dirbalietuviai: Kada ir kaip fiziniai asmenys privalo deklaruoti iš elektroninės komercijos gautas pajamas/pelną?

VMI: Fiziniai asmenys per mokestinį laikotarpį gavę individualios veiklos pajamų, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos turi pateikti mokesčio administratoriui (Valstybinei mokesčių inspekcijai) metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį. Deklaruodami 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, gyventojai naudoja Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formą ir jos priedus. Šią deklaraciją mokesčių administratoriui galima pateikti elektroniniu būdu arba įteikti tiesiogiai apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui, arba atsiųsti paštu.

Dirbalietuviai: Kokie dokumentai reikalingi, rengiant finansines ataskaitas?

VMI: Gyventojai užsiimantys individualia veikla, visas ūkines operacijas turi pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie turi būti surašomi ūkinės operacijos metu, joms pasibaigus ar įvykus. Duomenys apie ūkines operacijas laiku turi būti įrašyti į verslininko pasirinktus apskaitos registrus. Verslininkų buhalterinė apskaita turi būti tvarkoma taip, kad ji teiktų pakankamos informacijos ne vien tik finansinei atskaitomybei sudaryti, bet ir pelno mokesčiui apskaičiuoti.

Mokesčių mokėtojai, priklausomai nuo jų teisinės formos bei veiklos pobūdžio, apskaitą ir atskaitomybę privalo tvarkyti vadovaudamiesi tokiais teisės aktais: Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574), Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt), Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-575), Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-576) ir kitais teisės aktais. Daugiau informacijos galite rasti VMI prie FM svetainėje adresu: www.vmi.lt

Dirbalietuviai: Ačiū už pokalbį!
Taip pat pateikiami papildomi paaiškinimai:

Skaitykite toliau